fruit on a mission.

 froosh är mycket mer än bara hälsosam och god frukt på glasflaska, vi är fruit on a mission.

fruktfarmer har en avgörande roll för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer, därför har vi tagit det aktiva valet att minst 50% av frukten i våra flaskor kommer från utvecklingsländer, där frukten gör skillnad. export av tropiska frukter skapar jobbtillfällen, ökar handel och därmed kan fattigdom minska. när vi handlar med fruktbönderna, innebär det ofta bättre utbildning och sjukvård för de personer som bor i regionen. fruktfarmerna använder många gånger sina vinster från exporten till att bygga skolor, vägar och sjukvårdskliniker för att förbättra och förenkla livet för sina anställda och då också i förlängningen för samhället i sig.

vi har sett ett flertal goda exempel på hur företag och privata aktörer i utsatta områden runt om i världen har en positiv påverkan på sitt kringliggande samhälle. därför känner vi att det är vår skyldighet att dela deras historier till dem som konsumerar deras frukt.  

vårt uppdrag att sprida deras historia, kommer inte från tomma intet. vi åker regelbundet på resor till fruktfarmer i utvecklingsländer för att läsa oss allt vi kan om frukten vi har i våra smoothies. men också för att själva erfara hur handeln av frukt har en positiv påverkan. vi tar med oss frooshpersonal, konsumenter, kunder och media till länder som guatemala, etiopien och thailand för att se och uppleva.

vi vill alltid dela med oss av våra erfarenheter från tropiska fruktfarmer och om du skulle vilja höra mer eller bjuda in oss som talare på universitet eller konferenser, tveka inte att höra av dig på info@froosh.se.