Vinn en staycation-opplevelse, to elektriske scootere og to froosh-ryggsekker.

Arrangør

Fazer Norway AS, Karl Johans Gate 2,3 etg. 0154 Oslo.

Hvem får delta?

Alle som er over 18 år og som er fast bosatt i Norge har lov til å delta i konkurransen. Ansatte i Fazer eller deres familier har ikke lov til å delta.

Hvordan bli med i konkurransen?

Konkurransen starter den 3. juni 2019 og slutter den 9. august. Du deltar i konkurransen ved å besøke kampanjesiden www.froosh.com/staycation. Svar på et konkurransespørsmål og motiver hvorfor du skal bli den heldigere vinneren. Motiveringen kan maksimalt være på 25 tegn.

Du har kun lov til å delta én gang. Froosh forbeholder seg retten til å avvise deltakere som forsøker å delta flere ganger gjennom ulike kontoer i sosiale medier.

Premier og bekreftelse til vinneren

Konkurransen gjelder kun personer bosatte i Norge. Vinneren vil bli valgt av en jury i froosh. Juryens avgjørelse kan ikke appelleres. Vinneren vinner et hotellopphold for seg selv og en venn. Premien inkluderer et hotellopphold for to for en helg, to elektriske scootere og to ryggsekker. Den totale verdien er ca € 1400. Vinneren blir valgt og annonsert før den 9. september 2019. Staycation-opplevelsen og premiene må være innløst før den september 2020.

Vinneren blir personlig kontaktet gjennom kontaktinformasjon oppgitt på konkurransesiden. Dersom vinneren ikke besvarer kontakten og aksepterer premien innen 10 dager, har Froosh rett til å kåre en annen vinner. Premien blir sendt med brevpost eller epost. Eventuell gevinstskatt betales av vinneren.

Froosh forbeholder seg retten til å annonsere vinnerens for- og etternavn, samt poststed på Froosh sin hjemmeside og i Froosh sine kanaler i sosiale medier.

Premien kan ikke byttes til penger eller andre gevinster.

Håndtering av personlige data

Froosh håndterer deltakerens personlige data for å kunne avslutte konkurransen og sende ut premier. Dataene kan bli brukt til direkte markedsføring dersom deltakeren godkjenner dette. For mer informasjon, vennligst se Fazer sin: https://www.fazergroup.com/privacy-at-fazer/.

Arrangørens forpliktelser

Hverken Froosh, andre kampanjearrangører eller noen annen partner, har noe ansvar for skader forårsaket eller angivelig forårsaket ved å delta i konkurransen. Froosh sitt ansvar er under alle omstendigheter begrenset til det antall eller verdien på premiene som er angitt i disse konkurransebestemmelsene. Froosh er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske problemer tilknyttet deltakelse i konkurransen eller mottak av gevinsten.

Andre vilkår

Ved mistanke om svindel eller juks fra en deltaker forbeholder Froosh seg retten til å nekte deltakeren deltakelse. Froosh vil informere om eventuelle endringer på hjemmesiden og i sosiale medier i tilfelle det blir nødvendig å forandre regler eller premier i konkurransen. Froosh forbeholder seg retten til å endre konkurransen eller konkurransebestemmelsene på en måte som ikke har vesentlig påvirkning på deltakeren.

Konkurransen er ikke sponset, anbefalt eller håndtert av Facebook, Twitter, Instagram eller Youtube. Samtidig må deltakerne følge vilkårene som er fastsatt av de enkelte sosiale medier i tillegg til Froosh sine konkurransevilkår. Froosh samler deltakernes personlige data gjennom konkurransedeltakelse og ikke gjennom Facebook. Konkurransen er ikke koblet til Facebook. Deltakere fritar Facebook, Twitter, Instagram og Youtube fra alt ansvar tilknyttet kampanjen.

In the event of suspicion of fraud or cheating from a participant or other type of breach of rules, Fazer reserves the right to reject the participant. Fazer will announce any changes via the website and social media in case it becomes necessary to change the rules or prices in the competition. Fazer reserves the right to change the competition or competition rules in a way that does not have a significant effect on the participant.

The competition is not sponsored, recommended or managed by Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. However, participants must follow the conditions set by social media networks in addition to Froosh competition terms. Froosh collects the participants' personal data through the competition, not Facebook. The competition is not linked to Facebook. Participants are free from Facebook, Twitter, Instagram, Youtube with all responsibilities associated with the competition.